Milliseid Astroloogilisi teenuseid ma pakun?

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

nnikaardi analüüs
Sünnikaart ehk sünnihoroskoop on taevane pilt või taevane sõrmejälg sinu sünnihetkest. Selles peitub sinu evolutsiooniline plaan ning kõige ehedamalt kajastab see seda, mida sa oled tulnud siia maisesse kehastusse kogema, arendama ja edasiviima. Esindatud on nii sinu tugevused ehk sinule omased anded, potent­siaalid ja omadused, kui ka nõrkused ja väljakutsed.

Sünnikaardis asuvad päike, kuu, kaheksa planeeti, isiklikud teljed (tõusu­märk, kesktaevas), kuusõlmed ning asteroidi - kõik on võrdselt olulised ja peegeldavad meie sisemist pilti. Samuti on sünnikaardis 12 astroloogilist maja, mis sümboliseerivad sise- ja välismaailmas teatuid valdkondi.
Sünni­kaardi baasil saab vaadata näiteks seda, milline töö või karjäär võiks mulle sobida? mis on minu elu eesmärk? Milliseid katsumusi on mul hinge arenguks vaja läbida?millised on minu sisemised vajadused suhetes ja milliseid külgi või oskusi endas arendada jne. 

Sünnikaardi lugemises kasutan lääne-astroloogia õpetusi, evolutsioonilist ehk karma astroloogiat ning tunnetuse põhiselt ka esoteerilist ehk hinge astroloogiat. Sünnikaarti loen nii tehniliste teadmiste baasil, kui ka intuitsiooni abil.

☽☾

Tulevikuprognoos
Kuna me kõik oleme pidevas arengus, siis kajastab tulevikuprognoos võimalikke hetke ja tuleviku etappe meie elus. Iga planeet kannab endas teatud mõju, mis kindlal eluhetkel võib aktiveerida meie sünnikaardi ja selles peituvad isiklikud teemad, valdkonnad ja võimalused. Prognoosi eesmärk on vaadata, millised teemad või valdkonnad võivad teatud ajahetkel olla aktiveeritud ja millisel moel võiks neid hetki kasutada enda elu avardamiseks või muutmiseks.

Tasub meeles pidada, et astroloogilise prognoosi näol ei ole mitte kunagi tegemist ennustamisega, sest meil kõigil on ka vaba tahe, et läbi valikute ja otsuste kujundada enda tulevikku.


Astroloogias on väga palju erinevaid võimalusi, millisel viisil prognoosida tulevikku. Mina kasutan prognoosimise puhul mitut erinevat meetodit. Põhilised on alati transiidid ehk liikuvad planeedid, asteroidid, sõlmed, mis teatud hetkedel puudutavad meie isiklikke sünnikaardi planeete, punkte, sõlmi või asteroide. Transiitidele vaatan juurde kas Progressioone või Solar Arc kaarti, Solar return või Lunar return kaarte.

Teostan kuue kuu ja aastaprognoose, kuid vastavalt isiklikule soovile võin ka lühema või pikemaajalisi prognoose koostada.

⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆

Suhete analüüs
Astroloogilises suhete analüüsis kasutan kahte peamist meetodit- Sünastria ja Komposiit.

Sünastria on kahe inimese omavahelise sünnikaardi võrdlemine, mis näitab isikutevahelist sobivust. Sünastria peegeldab seda, milline on üksteisele avaldatav mõju ning milliseid tundeid või reaktsioone võivad nad üksteises esile kutsuda.

Komposiit on suhet ennast iseloomustav kaart, kus kahe inimesed energiad on koondatud üheks tervikuks. See omakorda näitab, millise üksuse nad omavahel loovad, kui nad kokku tulevad. Komposiit kirjeldab suhte enda dünaamika ja suhtes toimuvat. millised võivad olla suhtes olevate inimeste ühised katsumused ja eesmärgid? millised aga ühised vajadused ja soovid? mida nad ühiselt väärtustavad? mis on selle suhte eesmärk? ja millistele teemadele või valdkondadele nad kõige enam panustavad?

Suhete analüüsis on võimalik uurida ka isikutevahelisi karmasidemeid. Näiteks omavahel sõlmitud hingelepinguid ja seda,  millisel põhjusel on nad uuesti kokku tulnud ja mida proovivad nad nüüd koos lahendada. 

Suhete analüüsis kasutan alati Sünastriat ja Komposiit kaarti koos hetkel toimuvate transiitidega.

˚☽˚。⋆

Elektiivne astroloogia
Elektiivne astroloogia on meetod, mis otsib parimat ajahetke mingi olulise tegevuse alustamiseks.

Elektiivse astroloogia eesmärk on leida tulevikus selline ajahetk, millal taevaseisud oleksid kõige sobivamad sinu tegevuse või sündmuse alustamiseks.

Seda kasutatakse kõige enam abielukuupäeva valimisel, ettevõtte või veebilehe avamisel, lepingute sõlmimisel, tööle kandideerimisel, oluliste ostude või müükide tegemisel jne.

⋆。˚